Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

     Română      English
Prima pagină  »  Despre VERBINA  »  Prezentare A.O Verbina
Asociația ”Verbina”

Asociația ”Verbina”, înregistrată oficial la 24 august  2001, este o Asociație Obștească Neguvernamentală, fondată în scopul susținerii  persoanelor  defavorizate.

Asociația este o organizație non- profit și nepolitică. Are statut de persoană juridică, dispune de bilanț autonom, conturi în instituțiile bancare, inclusiv valutare.

A.O.”Verbina” desfășoară activități de formare a resurselor umane calificate în domeniul social, educațional și sănătate, cu aplicarea și implementarea programelor inovative în beneficiul public și a copiilor defavorizați. Desemnează 2% din impozitul tău pe venit către A.O.”Verbina”.

Este creată pe o perioadă nelimitată și acționează pe intreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv Transnistria.

Asociația este în drept să creeze filialele sale, instituții, secții și departamente.

Asociația colaborează cu structurile de stat și cele obștești, naționale și internaționale, și activează  pe teritoriul Republicii Moldova în scopul dezvoltării serviciilor de alternativă la cele oferite de stat.

Scopul major al AO “Verbina” este   consolidarea şi îmbunătăţirea capacitatăţilor de lucru şi acţiune a actorilor societăţii civile şi funcţionarilor publici din Republica Moldova, care se angajează activ în promovarea drepturilor persoanelor  și tinerilor defavorizați social  si  în implementarea inițiativelor ce țin de interesul acestora.

Membru Retele Nationale și internaționale:

  • Asociatia „Verbina” este membru  al Aliantei ONG-urilor active in domeniul Protectiei Copilului si Familiei din RM (APSCF);
  • Membru fondator al Aliantei Organizatiilor pentru Persoane cu Dizabilitati (AOPD);
  • Membru fondator  al Federatiei pentru Drepturi si Resurse a Persoanelor cu Tulburari in Spectrul Autist din Republica moldova (FEDRA) si membru al Consiliului de Administrare.
  • Asociatia „Verbina” este membru  al European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), Belgia;
  • Membru al Retelei Handiplanet Echanges, Franta;
  • DIZABNET , Romănia.

Misiunea AO ”Verbina”

De a contribui la ameliorarea calității vieții persoanelor defavorizate din Republica Moldova, prin colaborarea cu autoritățile publice și societatea civilă, in vederea creării unui mediu de șanse egale pentru toți.

Viziunea AO ”Verbina”

Persoane defavorizate  integrate   și cu oportunități egale asigurate pe plan social.

Valorile de lucru ale AO ”Verbina”

  • Transparență operaționala și financiară în activitatea AO”Verbina” ;
  • Responsabilitate și flexibilitate în abordarea  problemelor relevante misiunii AO ”Verbina”;     
  • Perseverență în realizarea misiunii și obiectivelor propuse;
  • Toleranță și respect față de diversitate de: opinii, valori, etc.

AO ”Verbina” parte a societății civile

Unificarea eforturilor practicienilor din domeniul protecţiei copilului cu dizabilități  a oferit o şansă reală reprezentanţilor sectorului asociativ , de a  întreţine un dialog permanent cu structurile de stat de nivel central şi local şi, de asemenea, cu organizaţiile internaţionale. Totodată, acest lucru a creat premise pentru acceptarea iniţiativelor legislative ale ONG–urilor, participării lor în cadrul diferitor grupuri de lucru pentru elaborarea actelor normative şi standardelor din domeniu. Membrii echipei AO ”Verbina” au participat la elaborarea următoarelor documente:

1.      Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei   

2.      Proiectul Legii privind combaterea violenţei în familie

3.      Proiectul Legii privind adopţia

4.      Proiectul Legii privind însoţitorul

5.      Planul de acţini în domeniul Drepturilor Omului

6.      Proiectul Legii privind copilul aflat în dificultate

7.      Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual cu ajutorul interpretului;

8.      Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului Nr. 1268 din 21.11.2007;

9.      Avizul Unic elaborat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova la proiectul de Lege cu privire la completarea Legii privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28.05.2010 înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 96 din 06.03.2014;

10.  Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative elaborat de către Ministerul Justiției, în colaborare cu alte autorități și organizații non-guvernamentale cu scopul de a uniformiza și a da amploare cadrului legal în materia reglementărilor activității organizațiilor necomerciale (asociații obștești, fundații, patronate, sindicate) în scopul elucidării problemelor cu care se confruntă acestea, înlăturării acestora, precum și facilitării și intensificării relațiilor dintre organizații necomerciale și autoritățile statale

 

 

 Prima pagină  »  Despre VERBINA  »  Prezentare A.O Verbina


© 2024 VERBINA - Asociația Obștească    |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS