Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

     Română      English
Prima pagină  »  Programe  »  Programul Parteneriate publice – ONG în domeniul dizabilității
Programul Parteneriate publice – ONG

Unificarea eforturilor practicienilor din domeniul protecţiei copilului cu dizabilități  a oferit o şansă reală reprezentanţilor sectorului asociativ , beneficiari AO ”Verbina” de a  întreţine un dialog permanent cu structurile de stat de nivel central şi local şi, de asemenea, cu organizaţiile internaţionale. Totodată, acest lucru a creat premise pentru acceptarea iniţiativelor legislative ale ONG–urilor, participării lor în cadrul diferitor grupuri de lucru pentru elaborarea actelor normative şi standardelor din domeniu.   Specialiștii  AO ”Verbina” au participat la elaborarea următoarelor documente:

  1. Proiectul Legii privind copilul aflat în dificultate;
  2. Proiectul Legii privind combaterea violenţei în familie;
  3. Proiectul Legii privind însoţitorul;
  4. Planul de acţini în domeniul Drepturilor Omului;
  5. Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei;
  6. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual cu ajutorul interpretului;
  7. Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului Nr. 1268 din 21.11.2007;
  8. Avizul Unic elaborat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova la proiectul de Lege cu privire la completarea Legii privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28.05.2010 înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 96 din 06.03.2014;
  9. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copiii plasați în Casa comunitară pentru copii în situație de risc”, elaborat în temeiul articolului 22 al Legii asistenței sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, precum și pct. 4 al Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situație de risc nr. 52 din 17 ianuarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17/90);
  10. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative elaborat de către Ministerul Justiției, în colaborare cu alte autorități și organizații non-guvernamentale cu scopul de a uniformiza și a da amploare cadrului legal în materia reglementărilor activității organizațiilor necomerciale (asociații obștești, fundații, patronate, sindicate) în scopul elucidării problemelor cu care se confruntă acestea, înlăturării acestora, precum și facilitării și intensificării relațiilor dintre organizații necomerciale și autoritățile statale.  


Prima pagină  »  Programe  »  Programul Parteneriate publice – ONG în domeniul dizabilității


© 2024 VERBINA - Asociația Obștească    |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS