Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

     Română      English
Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante

   Termeni de referință pentru angajarea unui autor, care va lucra la elaborarea Suportului Didactic la Abecedar, privind adaptarea conținuturilor la Abecedar, reieșind din dificultățile întâmpinate de copiii cu deficiențe senzoriale.

Informație generală: Asociația Obștească ”Verbina”, înregistrată oficial la 24 august 2001, este fondată în scopul susținerii persoanelor cu dizabilități și defavorizate.
Scopul AO “Verbina” este consolidarea şi îmbunătăţirea capacitatăţilor de lucru şi acţiune a actorilor societăţii civile şi funcţionarilor publici din Republica Moldova, care se angajează activ în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități şi în implementarea iniţiativelor ce ţin de interesul tinerilor defavorizaţi social. 
Pentru implementarea cu succes a activitatilor Proiectului „Dezvoltarea modelului de educatie incluziva pentru copiii cu dizabiltăți intelectuale severe”, sustinut financiar de către IM Swedish Development Partner, AO “Verbina” anunță concurs de selectare a unui grup de autori, compus din 3-4 experți în domeniu, responsabili pentru elaborarea Manualului de Exerciții Suplimentare la Abecedar, adaptat pe nivele de dezvoltare a copiilor.
Responsabilități principale:
Elaborarea Suportului Didactic la Abecedar, care va fi un instrument practic pentru pedagogi în lucrul cu copiii cu dizabilități intelectuale și senzoriale. 
Calificări:
• Studii universitare în psiho-pedagogie, pedagogie, psihologie, comunicare sau oricare alt domeniu relevant;
• Experiență de elaborare a manualelor, cărților sau auxiliarelor didactice destinate pedagogilor claselor primare;
• Abilităţi de sciere coerentă;
• Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere a limbii române;
• Cunoaşterea calculatorului, în particular Microsoft Word.
Caracteristici personale:
• Abilităţi excelente de scriere şi comunicare;
• Integritate, discreţie profesională, abilitatea de a gestiona informaţiile confidenţiale.
• Abilități excelente de coordonare. 
Etape de selecţie
Preselecţia:
La această etapă vor fi analizate CV-urile depuse în concurs şi selectată o listă scurtă de candidaţi, care întrunesc cerinţele concursului şi au calificarea cea mai potrivită pentru îndeplinirea funcţiei respective în viziunea comisiei de concurs.

Interviul:
În dependenţă de rezultatele etapei anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidaţii selectaţi.

Prevederi speciale:
Candidații selectati vor fi angajați de AO “Verbina” prin contract de prestări servicii. Remunerarea de funcţie va fi stabilită în limitele bugetului disponibil.

Depunerea dosarelor:

Persoanele interesate vor expedia CV-ul , in format electronic pe adresa aoverbina@gmail.com, nu mai târziu de 02 februarie 2018.   Prima pagină  »  Funcții vacante


© 2024 VERBINA - Asociația Obștească    |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS