Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

     Română      English
Prima pagină  »  Proiecte
Proiecte

 

Proiectul "Consolidarea capacităților reprezentanților APL în domeniul incluziunii școlare a copiilor cu dizabilități intelectuale și autism, pentru îmbunătățirea accesului la educație egala pentru toți", susținut finaciar de către Ambasada Finlandei în București.

 

Produsele proiectului

Testul ADOS-2 a fost importat în Republica Moldova pentru evaluarea și diagnosticarea copiilor ce prezintă tulburări de spectru autist;

Reprezentanții Serviciului de Asistență Psiho-pedagogică (SAP) din 32 raioane dețin cunoștințe privind evaluara și diagnosticarea nivelului de dezvoltare a copiilor cu tulburări de spectru autist, prin incluziunea acestora în școala e masă;

Copii cu tulburări de spectru autist beneficiază de un mediu educațional incluziv în conformitate cu drepturile lor prevăzute de lege și standardele internaționale.

Rezulttae cantitative

33 copii  ce prezintau suspecții de Tulburări de Spectru Autist din raionul Ungheni au beneficiat de evaluare, prin aplicarea Testului ADOS-2;

38 specialiști instruiți în aplicarea Testului ADOS-2 pentru a avea o abordarea complexă și la maximum posibil corectă a stării copilului;

1 test ADOS-2 a fost donat Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică

Proiectul: ”Dezvoltarea modelului de educație incluzivă pentru copii cu dizabilități severe”, susținut financiar de către The Swedish Organisation for Individual Relief - SOIR Moldova

Produsele proiectului

Copii  cu dizabilitati severe, integrati in scoala de masa

5

Instruiti in cultura educatiei incluzive pedagogi

63

Instruiti in cultura educatiei incluzive parinti 

250

Instruiti in cultura educatiei incluzive elevi

850

Centre de resurse dotate

2

Pedagogi instruiti in organizarea activității de învățare a copilului cu tulburări din spectrul autist în școala de masă”

38

Copii  beneficiari de terapie  si interventie  sociala

                               8

Parinti instruiti despre  instituțiile  juridice  abilitate sa apere   dreptul și demnitatea persoanelor cu dizabilități;

 

                             28

 

Proiectul : “Diagnosticare timpurie ” susținut financiar de către Caritas Antoniana, Italia

Produsele proiectului

Create servicii de ultrasonografie

1

Potentiali  beneficiari de diagnosticare, zilnic

3-10

Locuri de munca create

2

Proiectul: ”Școala pentru comunitate”, susținut financiar de către Fundația Est-Europeană

Produsele proiectului

30 de manageri şcolari de pe ambele maluri ale Nistrului deţin cunoştinţe şi competențe de dezvoltare a proiectelor în dezvoltarea școlii (14 din Transnistria și 16 din Moldova);

 

30 de manageri şcolari de pe ambele maluri ale Nistrului deţin competenţe de creare a parteneriatelor locale, regionale, internaţionale (14 din Transnistria și 16 din Moldova);

 

6 echipe  create din 22 manageri şcolari şi tineri de pe ambele maluri ale Nistrului implementează   proiecte   elaborate;

 

21 parteneriate locale, 3 regionale iniţiate în cadrul proiectului;

 

30 instituții partenere de pe ambele maluri ale Nistrului,  implementeaza proiecte  in 14 localități.

 

331 tineri, 44 profesori și 42 parinți  de pe ambele maluri ale Nistrului implicaţi în activităţi de voluntariat 

Proiectul:”Centru pentru copii cu dizabilități severe, grupe de repaos„ , susținut financiar de către Caritas Antoniana, Italia.

Produsele proiectului

·         A fost extins  Centrul de Zi pentru copii cu dizabilitati grave din Chisinau

·         17 copii beneficiaza de serviciile Centrului

  • 127 specialisti au participat la Conferinta Stiiintifico-practica: „ Obiective şi strategii în reformarea Sistemului de Asistenţă Psihopedagogică acordată copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi”

·         Au fost create 12 locuri de munca

 

Proiectul: ”Grupe adaptate pentru copii cu autism”, susținut financiar de către Weeshuis der Hervormden Foundation,  Netherlands

Produsele proiectului

·   S-a  creat centru de recuperare a copiilor cu autism

·   2 incaperi  reparate,  echipate cu utilaj necesar  si dotate cu materiale de lucru cu copii autisti

·   4 seminare de instruire a persoanelor abilitate să lucreze cu copiii  cu autism

·    60 specialisti instruti in diagnosticarea si recuperarea copiilor cu autism

·   Echipa de sprijin exterior, pentru  acordare de  consultanță

·    10 copii cu autism  integrati in sistemul educational

·   500 ghiduri practice editate

·   Grupe adaptate create in 5 scoli din republica

 

Proiectul: “Grupe vocaționale pentru tineri orfani și cu dizabilități”,  susținut financiar de către Fundația Est-Europeană

Produsele proiectului

Seminare de instruire a persoanelor abilitate să lucreze cu tineri orfani cu dizabilități.

5

Directori de scoli si reprezentanti APL instruiți

142

Acorduri de colaborare semnate cu potențiali angajatori a tinerilor instruiți

6

Încăperi echipate  cu utilaj necesar instruirii

10

Elevi  absolvenți al cursului  de doi ani

159

Elevi cazaţi şi alimentaţi gratis pe parcursul studiilor de orientare profesională

159

Perfectarea pasapoartelor Biometrice pentru tineri orfani

                       30

Tineri orfani  participanți  la  activități culturale și vizite de cunoaștere a programelor de studii la universități, colegii și școli profesionale din Chișinău

100

Tineri orfani  participanți ai vizitelor de studiu în orientare profesională la întreprinderile mari din Chisinau

                     111

Editate pliante informative

           540

Grupe de orientare profesională create

                       10

Locuri de muncă create

                       10

Alte proiecte:

Project: “Day Center for the children with  disabilities” financially supported by Caritas Antoniana, Italy.

Project: ”Create groups of special schools rest” financially supported by Caritas Antoniana, Italy.

Project: “Kineto-therapy for disabled persons” financially supported by Caritas Antoniana, Italy.

 Project: “Creation of the workshop for young people” financially supported by Argidius Foundation.

Project: “Course of Thorough Studies in Integrated Education”, financially supported by the German Technical Cooperation Bureau in Moldova.

Project: Project: “For the disabled people from Chisinau - 2007” Project, financially supported by Caritas Antoniana, Italy.

Project: “Right to Work and Future Economic Security” Project, financially supported by Cordaid, Netherlands.

Project: “Right to Protection and Social Integration of Disabled Youth” Project, financially supported by Cordaid, Netherlands.

Project: “Strong Partnerships for the Recovery and Social Professional Orientation of Disabled Youths” Project, financially supported by the British Embassy in Chisinau.

Project “Support for Small Entrepreneurs”, supported by the Fair Trade Company Padova and Caritas Antoniana.

Project: “For the Disabled People from Chisinau”, financially supported by Caritas Antoniana, Italy.

 Prima pagină  »  Proiecte


© 2024 VERBINA - Asociația Obștească    |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS